Ochrana osobných údajov

v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl.6 ods 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov:

organizácii Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Starý Smokovec 36, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika IČO: 31956963 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pre účely vystavenia personalizovanej regionálnej karty TATRY Card a registrácii v IS TATRY Card – informačný systém a na správu a evidenciu regionálnych zľavových kariet (ďalej len „IS“) prostredníctvom zmluvných distribučných miest a spracovania štatistík po dobu pominutia účelu,
na ktorý sa osobné údaje spracovávajú.

spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, Slovenská republika, IČO: 35 914 939 (ďalej len „ZSSK“)
za účelom poskytnutia prepravy vo vlakoch ZSSK definovaných v ponuke, nahliadnutia do IS za účelom overenia platnosti TATRY Card oprávnenými zamestnancami ZSSK a spracovania štatistiky v rozsahu meno a priezvisko, krajiny pobytu, čísla registrácie platných preukazov ZSSK na bezplatnú prepravu a termínu aktivácie v IS za účelom zúčtovania vystavených kariet v zmysle platnej zmluvy.

spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332 za účelom poskytnutia skupinového cestovného poistenia pre produkt: poistenie Záchrany v horách v Slovenskej republike a spracovania štatistiky v rozsahu meno a priezvisko, termínu aktivácie v IS za účelom zúčtovania vystavených kariet v zmysle platnej zmluvy.