kultúra a históriaSpišská Sobota

Vstup do múzea


Discount conditions

Zľava sa nevzťahuje na nákup suvenírov a kníh.

Podtatranské múzeum v Poprade, Spišská Sobota

Podtatranské múzeum v Poprade (1876) patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Svoju činnosť zameriava na akvizíciu, odborné spracovanie, ochranu, výskum, prezentáciu a kultúrno-výchovné využitie zbierok dokumentujúcich spoločenský a prírodný vývoj s dôrazom na podtatranský región. V súčasnosti spravuje viac ako 52 000 kusov predmetov kultúrnej hodnoty z viacerých odborov, napr. paleontológia, mineralógia, botanika, zoológia, archeológia, história, numizmatika, dejiny umenia, etnológia a knižná kultúra. Múzeum je dvojnásobným laureátom ceny revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá za akvizíciu (r. 2006), resp. výstavu a konzervovanie hrobky veľmoža z Popradu-Matejoviec (r. 2013). Pre návštevníkov Podtatranského múzea v Poprade pobočka Spišská Sobota sú pripravené expozície: Cechy a remeslá Meštianske bývanie Vznešenosť a pokora Osobnosti Spišskej Soboty

Sobotské námestie č. 33
05801 Poprad
Tel: 421527721924
Email: sekretariat@muzeumpp.sk
Web: www.muzeumpp.sk